Wat is Mindfulness?

Mindfulness: aandachtig omgaan met de uitdagingen van het leven

‘Mindfulness’ kunnen we vertalen als ‘opmerkzaam zijn, gewaar zijn van je ervaring en beleving op het moment zelf’ of als ‘je zachtmoedig openen voor de werkelijkheid zoals die zich nu voordoet’.

Zonder aandacht
worden moeilijkheden problemen
pijn wordt lijden
verdriet wordt depressie
angst wordt paniek
ergernis wordt woede
en erger nog: we vergeten te leven.

Mindfulness: meer vrijheid creëren

Het leven bestaat slechts uit momenten. Maar we ervaren meer niet dan wel de rijkdom van het nu. Als we met meer aandacht verkeren in dit – ons enige – moment, dan kunnen we kiezen voor kwaliteit in ons leven en in onze relaties.
Wij mensen zijn wonderbaarlijk creatieve en vindingrijke wezens die met vriendelijkheid, mildheid en geduld datgene kunnen voeden wat het diepste en het beste in onszelf is.

Mindfulness: leven in aandacht

Mindfulness is een 2500 jaar oude term die de westerse wetenschapper Jon Kabat-Zinn (universiteit van Massachusetts, VS) ontleende aan het boeddhisme en introduceerde in de gezondheidszorg.

Mindfulness is het vermogen om wakker en waakzaam te zijn in het huidige moment.
Het is de voortdurende oefening om het leven diep aan te raken op ieder ogenblik.
Mindful zijn is echt ‘in leven’ zijn, aanwezig bij wat we doen en bij diegenen die ons omringen.
We stemmen lichaam en geest op elkaar af terwijl we de afwas doen, auto rijden of ’s morgens onze douche nemen.

- de Vietnamese Zenmeester Thich Nhat Hanh

Mindfulness: levenskwaliteit

Om een dergelijke levenskwaliteit te ontwikkelen heeft Jon Kabat-Zinn een mindfulness-trainingsprogramma -over 8 weken- ontwikkeld waarmee iedereen kan leren oplettend te zijn. Hij noemt het zelf ‘de hulpwieltjes’ die je aan de fiets bevestigt terwijl je nog leert fietsen. Eens bepaalde vaardigheden geleerd, inzichten gegroeid, goede gewoonten geïnstalleerd en vooral, de juiste mentaliteit ontwikkeld, heeft de methode haar doel bereikt:

We leven in aandacht en cultiveren stevigheid en vrijheid: we worden stevig in onze diepste motivatie en vrij van onze angsten, onze misverstanden en van ons lijden. We cultiveren vrede en vreugde in en rond ons.
- Thich Nhat Hanh.

Mindfulness: een mentaliteit, een attitude, meer dan een techniek

We leren opmerkzaam te zijn in elk moment van de dag, niet enkel als we stilzitten maar ook tijdens de activiteiten van het dagelijks leven. Dit vraagt om een houding van milde openheid.
Een zachtmoedige relatie aangaan met je ervaring wil zeggen: niet oordelend gewaarzijn, je met jezelf bevrienden. Eerlijk onder ogen zien wat er niet gaat zonder jezelf te verwijten dat je niet volmaakt bent.

Mindfulness: elke activiteit die ons in het NU brengt, telkens opnieuw, van moment tot moment

Gewaar zijn van moment tot moment, trainen we door meditatie. Mediteren leert ons bewuster en opmerkzamer te worden, waardoor we steeds meer tijd in het NU doorbrengen en de kwaliteit van ons leven verbetert. Dit bereiken we door gewoon te ZIJN en niet door iets te doen.

Mindfulness: nieuw in de integratieve geneeskunde en de integrale gezondheidszorg

Mindfulness-gewaarzijnstraining is ontstaan uit een unieke synthese van oost en west. Uit oosterse meditatie en yoga en uit westerse wetenschap en reguliere geneeskunde. Jon Kabat-Zinn die Mindfulness ontwikkelde, steunde daarbij niet enkel op de boeddhistische traditie maar evenzeer op de wetenschappelijke traditie waarin hij was opgeleid. Zo maakte hij zijn werk aanvaardbaar in de wetenschappelijke en medische wereld. Dit trok veel prominente onderzoekers aan en uit dit wetenschappelijk onderzoek volgden veelbelovende resultaten.

Mindfulness: stress hanteren zonder vluchten of vechten

We leren getuige zijn van de telkens veranderende stroom van onze innerlijke ervaring in plaats van ons op de stromingen van onze geest te laten meevoeren. Meestal reageren we automatisch op stress-situaties door ze af te wijzen (vechten) of door er van weg te lopen (vluchten). Door mindfulness leren we 'niet-doen': ons intern aan te passen door een bewuste respons in plaats van een automatische reactie. We worden aandachtige waarnemers van het leven en geen slachtoffers ervan. We oefenen om de werkelijkheid en onze reacties er op onder ogen te zien en te aanvaarden zoals ze zijn.

Mindfulness: de genezende kracht van verbondenheid

Mindfulness put uit oude tradities van zelfonderzoek en genezing zonder zich uitsluitend op de fysiologische of de psychische resultaten van de beoefening ervan te richten.
Jon Kabat-Zinn ontwikkelde mindfulness-aandachtstraining als een veelomvattend geheel, waarvan de wijsheid en de genezende kracht inmiddels ook is aangetoond door medisch en psychologisch wetenschappelijk onderzoek.
Maar:

Wie van ons weet diep in zijn hart niet dat de momenten waarop wij ons diep met een ander mens, met de natuur of met de rustige kalmte in ons eigen wezen verbonden voelen, uitermate helend zijn?
Pas als we verloren zijn, m.a.w., pas als we de wereld hebben verloren, beginnen we onszelf te vinden en beseffen we waar we zijn en de oneindige reikwijdte van de banden die we met alles hebben.

- H.D. Thoreau

8-wekentrainingen

Mindfulness training toont nieuwe wijzen van antwoord op de uitdagingen die het leven stelt. Een voortdurende oefening om het leven diep aan te raken op ieder ogenblik, stress te hanteren zonder vluchten of vechten, levenskwaliteit  te ontwikkelen.

Een milde, open aandachtstraining van lichaam, ziel en geest in drie bewegingen:

 • stoppen: de keten van automatische gedachten en reactieve emoties bewust onderbreken, aanwezig in het moment
 • kijken: vanuit een milde, open aandacht vertrouwd worden met je gedachten en emoties en ze leren verwelkomen
 • doen: vrijer handelen, door een bewuste respons in plaats van een automatische reactie, meer kwaliteit in je leven brengen.                                                                                                                                                                      
Mindfulness training is ontstaan uit een unieke synthese van Oost en West: uit oosterse meditatie en yoga en uit westerse wetenschap en reguliere geneeskunde. Omdat het om ervaringsleren gaat vraagt deze training wel een ernstig engagement: regelmatige aanwezig zijn en de motivatie om thuis dagelijks een uur te oefenen wat je in de training leerde.

Prijzen en kortingen:

 • Mindfulness 8-weken-training: 242€ (gespreide betaling en korting mogelijk op verzoek)
 • follow-up als herhaling van een 8-weken-training: 140€
 • Terugkomdag-voormiddag - verdieping: 20€


najaar 2017

EINDIGEN IN SCHOONHEID
dit najaar wil Hedwig ‘eindigen in schoonheid’ op zaterdagvoormiddag.
De laatste mindfulnesstraining gaat door op zaterdagvoormiddagen van 9u50 - 12u30.
nog steeds in de Gemeentestr. 227, 3010 Kessel-Lo, 242€

KENNISMAKINGSSESSIE op zaterdag 30 september ’17, 9u50-12u30, 10€

8-wekentraining:
vanaf zaterdag 7 oktober t/m 9 december - NIET op 20/10 en 4/1 (herfstverlof)

Terugkom-voormiddag:
zaterdag 16 december, 10 -12u30, 20€


voorjaar 2017

Kennismakingssessie op woensdag 4 januari 2017 - 19u20-22u00 in Kessel-Lo - CEL - 10€
(vooraf inschrijven noodzakelijk)

8-wekentraining:
8 x op woensdagochtend van 9u20 tot 12u00:
8 x op woensdagavond van 19u30 tot 22u00:
 • 11 - 18 - 25 januari 2017
 • 1 - 8 - 15 - 22 februari 2017 (niet op 29 februari: Krokusverlof)
 • 8 maart 2017
Praktisch:
 • Prijs: 242 euro
 • Plaats: Gemeentestraat 227, 3010 Kessel-Lo (boven C.E.L.-groepspraktijk)
 • Maximum aantal deelnemers: 15
Inschrijven:
U bent ingeschreven na betaling van 242€ op rekening nr. BE78 9731 4306 0886 van Mindfulness Training - Sint-Joris-Weertstraat 1, 3360 Bierbeek.
Gelieve daarnaast ook nog contact op te nemen via info@mindfulnesstraining.be of 0486/50 42 82.

Terugkomdag - Verdiepingsdag:
Zondag 19 februari 2017 van 10u tot 16u

FOLLOW-UP voor iedereen die vroeger al een 8-wekentraining volgde en VERDIEPING voor DEELNEMERS AAN DE LOPENDE 8-WEKENTRAININGEN

Gelegenheid om langere tijd na elkaar te oefenen in een kleine groep met deelnemers van vroegere trainingen. We herhalen alle meditaties en we oefenen met het G.R.A.C.E. - model voor compassie van zenmeester Joan Hallifax.

Praktisch:
 • In CC De Borre in Bierbeek - lokaal 4, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek (De eerste parking voorbijrijden: parkeren parking 2! - daar de oude ingang nemen - In de hall de gang rechts nemen. Ten einde vind je lokaal 4.
 • Meebrengen: Deken, eventueel kussentje en ook pick-nick en wandelschoenen
 • Prijs: 25 euro, thee en koffie incl.
 • Gelieve om 9u50 aanwezig te zijn en het vooraf te laten weten aan Hedwig als je komt
 • info@mindfulnesstraining.be - 0486/50 42 82

najaar 2016

Kennismakingssessie op woensdag 28 september 2016 - 19u20-22u00 in Kessel-Lo - CEL - 10€
(vooraf inschrijven noodzakelijk)

8-wekentraining:
8 x op woensdagochtend van 9u20 tot 12u00:
8 x op woensdagavond van 19u20 tot 22u00:
 • 5 - 12 - 19 - 26 oktober 2016
 • 9 - 16 - 23 - 30 november 2016 (niet op 2 november)
Praktisch:
 • Prijs: 242 euro
 • Plaats: Gemeentestraat 227, 3010 Kessel-Lo (boven C.E.L.-groepspraktijk)
 • Maximum aantal deelnemers: 15
Inschrijven:
U bent ingeschreven na betaling van 242€ op rekening nr. BE78 9731 4306 0886 van Mindfulness Training - Sint-Joris-Weertstraat 1, 3360 Bierbeek.
Gelieve daarnaast ook nog contact op te nemen via info@mindfulnesstraining.be of 0486/50 42 82.

Terugkomdag - Verdiepingsdag:
Zondag 4 december 2016 van 10u tot 16u

FOLLOW-UP voor iedereen die vroeger al een 8-wekentraining volgde en VERDIEPING voor DEELNEMERS AAN DE LOPENDE 8-WEKENTRAININGEN

Gelegenheid om langere tijd na elkaar te oefenen in een kleine groep met deelnemers van vroegere trainingen. We herhalen alle meditaties en we oefenen met het G.R.A.C.E. - model voor compassie van zenmeester Joan Hallifax.

Praktisch:
 • In CC De Borre in Bierbeek - lokaal 4, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek (De eerste parking voorbijrijden: parkeren parking 2! - daar de oude ingang nemen - In de hall de gang rechts nemen. Ten einde vind je lokaal 4.
 • Meebrengen: Deken, eventueel kussentje en ook pick-nick en wandelschoenen
 • Prijs: 25 euro, thee en koffie incl.
 • Gelieve om 9u50 aanwezig te zijn en het vooraf te laten weten aan Hedwig als je komt
 • info@mindfulnesstraining.be - 0486/50 42 82

Mindfulness en creativiteit

Mindfulness training kan een sleutelrol spelen in het neutraliseren van automatische en onbewuste reactieve patronen die ons beletten helder te zien, problemen creatief op te lossen en ons effectief uit te drukken.
We richten onze aandacht op de vroege stadia in het waarnemingsproces, tot voor de zogenaamd bewuste waarneming, naar de gevoelstoon die met elk ervaringsmoment gepaard gaat.

Daar bevindt zich de mogelijkheid om met oplettendheid tussen te komen - Mind the gap! - in de keten van onbewuste oordelen, automatische reacties en gewoontepatronen.

Daar is er ruimte om te kiezen.
 • of je nieuwe ervaringen gaat ‘her’kennen als vroegere ervaringen en inpassen in het oude bekende (ja, dat ken ik) zoals we veelal doen.
 • of dat je in plaats daarvan nieuwe ervaringen nieuw laat zijn. Of je ze welbewust, op het moment zelf, zonder (voor)oordelen aandachtig onderzoekt, er contact mee maakt, ze aanvaardt en in een nieuwe vorm kan uitdrukken.
Mindfulness is een manier om de gewoonten van je geest te doorbreken zodat je, met de tijd, de dingen anders gaat zien, niet enkel anders over hen gaat denken. Nieuwe en andere gewoonten, zoals ‘to - Mind the gap!’ – kunnen ontstaan waarbij geleidelijkaan je bewuste waarnemingen veranderen en daardoor je kijk op jezelf, de anderen en de wereld.

Aandachtstraining biedt de mogelijkheid een nieuw kader te scheppen waarin je zintuiglijke indrukken, gevoelens, gedachten en herinneringen worden waargenomen: minder automatisch geconditioneerd, meer vrij. Vrijheid is voorwaarde voor creativiteit.

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meest vrezen. We vragen onszelf af ‘Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?’ Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.
- Marianne Williamson (geciteerd door Nelson Mandela in zijn inauguratierede)

Wachten op inspiratie

gewaarzijnstraining voor kunstenaars

Elke mens is een kunstenaar.
- Joseph Beuys

Inspiratie

Of je nu musiseert, tekent, beeldhoudt, schildert of danst…, of je nu schrijft aan een dagboek, een gedicht, een verhaal, een lied of een roman…  altijd begin je met stilstaan: bij jezelf, bij de werkelijkheid en hoe je die ervaart.
Wil je je gewoontedenken en -voelen leren loslaten om waar te kunnen nemen wat er echt is? Nieuwsgierig en open voor wat je nog niet kent?
Dan doe je er goed aan om te leren wachten. Inspiratie, inademen komt immers pas na uitademen: je moet eerst leeg worden voordat frisse lucht kan instromen.
Wil je opnieuw onbevangen leren kijken, telkens alsof het de eerste keer was?
Altijd opnieuw in de mentaliteit van de beginner?
Dan ben je welkom, of je nu beginner bent of al ervaring hebt: de kunst is jezelf als kunstenaar telkens opnieuw uit te vinden.

Wachten

Wachten zonder iets te verwachten. Terwijl je niets anders doet dan jezelf openen voor wat zich aandient van moment tot moment.
Je leert verder te kijken dan de buitenkant en de blik naar binnen te richten, de innerlijke beelden te onderzoeken. achter de schermen.
Je leert je oordeel uitstellen tot je de rijkdom aan indrukken, gedachten en gevoelens in je eigen 'taal' hebt uitgedrukt. Je leert je denken en zelfkritiek strategisch gebruiken.
Wachten blijkt geen tijdverlies: je werk wint aan creativiteit en authenticiteit.
Wachten is een vorm van contemplatie: een verdichtingservaring, geen reflexie.
Aandachtig gewaarzijn creërt ruimte om een opdracht creatief te benaderen.

Poëzie komt pas als je er op wacht zonder nog te wachten.
Als je geleerd hebt dat niet het gedicht de beloning is, maar het wachten zelf.

- Herman De Coninck

Ontvankelijk

We trainen een ontvankelijke attitude door methoden die leiden van denken en doen naar voelen en aanwezig zijn in het moment. Door verstilling krijg je ademruimte. Daarin kan je de omslag maken van actief naar receptief, reactief naar pro-creatief, van automatisch naar intensioneel, van vooringenomen naar openstaan voor wat onverwacht en nieuw ontstaat.
Met andere woorden: als je aandachtig gewaar bent, open voor je gedachten, gevoelens en sensaties zonder zelfcensuur, krijg je meer zicht op jezelf en op wat je raakt: belangrijk in de waarnemingsfase van het creatief proces, bij het associëren en componeren. Dat brengt je uiteindelijk bij wat de moeite waard is om te noteren en tot het besef dat je belevingen het gevolg zijn van je eigen interpretatie van jezelf en van de wereld, dat je zowel reactief bent als vrij.

Voel je vrij en de creativiteit is niet veraf.

Nu aanwezig

Je ervaart wat het is om helemaal aanwezig te zijn in de kracht van het nu, om je automatische denk- en doepatronen welbewust te herkennen en los te laten, milder voor jezelf en de wereld. Aanwezig in je lichaam creëer je vanuit al je vermogens.

Je taal nieuw maken

Zo maak je je taal meer beeldend, gevoelig, spiritueel.

Maar dat wat je voelt is uniek en het is nieuw
en alle woorden noemen dingen die al bekend zijn.

- Geert Koefoed

Over de grenzen van de taal tasten, je taal nieuw maken, dat is de taak van de kunstenaar.

Poëzie is een wijze van liefhebben die enkel in de stilte gedijt.
- Pacheco

Hedwig Du Jardin gaf 20 jaar les in Creatieve Expressie, in Ritmisch dansen en in Afrikaanse dans. Ze schrijft poëzie.

Je hoeft je kamer niet te verlaten.
Blijf aan je tafel zitten en luister.
Luister zelfs niet, wacht.
Wacht zelfs niet, wees stil, onbeweeglijk en alleen.
De wereld zal zich vrijwillig aanbieden om door jou onthuld te worden.
Hij heeft geen keuze, hij zal in extase voor je voeten rollen.

- Franz Kafka.

Begeleiding

Hedwig Du Jardin (°1950)

Naast ervaren mindfulness trainer ook master in de lichamelijke opvoeding, bachelor in de kinesitherapie en eutoniepedagoge. Doceerde gedurende 25 jaar in het Sociaal Hoger Onderwijs agogiek, creatieve expressie, animatie en gezondheid en ziekte vanuit een integrale benadering. Leidde 20 jaar dansgroepen en gaf 6 jaar les in Eutonie. Moeder van drie volwassen zonen en grootmoeder van zes kleinkinderen. Begeleidde sinds '06 een 50-tal mindfulness 8-weken trainingen in het Leuvense. Werd opgeleid 'avant la lettre' in 2006 door Dr. David De Wulf in Gent en in 2006-2008 in de UK, Universiteit van Bangor - N.Wales, door naaste medewerkers van Dr. Jon Kabat-Zinn en Mark Williams in MBSR en MBCT. Engageerde zich 7 jaar in Zenmeditatie en schoolt zich regelmatig bij in Mindfulness training. Volgde in 2012-2013 een bijkomende opleiding tot Geaccrediteerde Breathworks Trainer bij Vidyamala Burch, grondlegger van de Breathworks-methode, een bijzondere vorm van mindfulness voor mensen met chronische ziekte en pijn.


Without kindness, respect and dignity,
it is not mindfulness at all.

ContactPlease fill in all of the required fields